Denní studium

Školné pro denní studium činí 20.000,- Kč za školní rok.

Je možné platit školné 2.000,- Kč/měsíc dle splátkového kalendáře.

Platit lze bezhotovostně na účet školy: 483 379 02 87/0100 (variabilní symbol je rodné číslo žáka) nebo v sekretariátu školy BPA v úředních hodinách. 

Slevu na školném lze získat udělením prospěchového stipendia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium představuje slevu ze školného a vypočítává se z průměrného prospěchu žáka při pololetní i závěrečné klasifikaci ve všech předmětech v jednotlivých ročnících. Je vypláceno v hotovosti při vydávání pololetního i závěrečného vysvědčení za následnujících podmínek:

Průměrný prospěch na vysvědčení
Výše stipendia
do prospěchového průměru 1,1 1 500 Kč
do prospěchového stipendia 1,3 1 000 Kč
do prospěchového průměru 1,5 500 Kč

 Prospěchové stipendium se vztahuje na žáky denního studia všech studijních oborů. Při výpočtu průměrného prospěchu žák nesmí být hodnocen v předmětech známkou dobrý.

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0706.2018
Podzimní termín MZ 2018

Podzimní termín MZ 2018

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 2018 bude probíhat od 12. 6. - 25.6. 2018 u zástupkyně ředitele školy Mgr. Florianové. Termín je potřeba předem si domluvit na tel. čísle 722 903 619.