Informace pro studenty denní formy studia

Sportovní kurzy pro BPČ:

30. 10. - 6. 11. 2017 - branný kurz 2. A, 2. B

5. 2. - 12. 2., 12. 2. - 19. 2. 2018 - lyžařský kurz 1. A, 1. B

3. 5. - 10. 5. 2018 - horolezecký kurz 2.A, 2.B

10. 5. - 17. 5. 2018 - střelecký kurz 3.A, 3.B


Sportovní kurzy pro VSČ:

5. 10. - 9. 10. 2017 - turistický kurz 3.PA, 4. PA

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0706.2018
Podzimní termín MZ 2018

Podzimní termín MZ 2018

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 2018 bude probíhat od 12. 6. - 25.6. 2018 u zástupkyně ředitele školy Mgr. Florianové. Termín je potřeba předem si domluvit na tel. čísle 722 903 619.