Partneři SOŠOOM

Dne 4.4.2011 došlo mezi ředitelkou SOŠOOM v Plzni

Mgr. Danuší Temelovou 

Ing. Mgr. Miroslavem Krocem , ředitelem odboru vzdělávání a správy policejního školství MV

k podepsání "Dohody o spolupráci v oblasti studia oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, které lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra dle oddílu D2 obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou přílohy č. 1 nařízení vlády č.211/2010Sb."

Uvedená spolupráce se uskutečňuje formou povinných a volitelných aktivit.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dohodu o vzájemné spolupráci ve vzdělávání uzavřela dne 1.9.2010

SOŠOOM v Plzni

a

CZECHOSLOVAK REAL(CZ), s.r.o.

Obě strany se dohodly společně podílet na rozvoji vzdělání v oblasti komerční bezpečnosti, a to především formou odborných přednášek, výměnou studijních materiálů a publikací, spoluprací v oblasti společných projektů a projektů školy a podporou vybraných akcí, výzkumných, rozvojových a vzdělávacích projektů.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

a

Vysoká škola podnikání , a.s.

uzavřely dne 3.5.2010 dohodu o spolupráci a poradenství při volbě studia a podpoří další vzdělávání studentů SOŠOOM. 

VŠP,a.s. zabezpečí speciální dny otevřených dveří pro studenty a výchovné poradce, prezentace výukových programů s ukázkou vybraného předmětu z 1.roč.bakalářského studia, osobní prezentace a individuální konzultace pro zájemce o studium na VŠP,a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------

V Brně byla 3.11. 2009 podepsána smlouva mezi

SOŠOOM

a

Univerzitou obrany v Brně

"k zajištění společného postupu za účelem vytvoření možnosti pro studenty a zaměstnance středních škol získat komplexní informace o nabídce studia a celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany."

SOŠOOM mohou používat logo a označení "Partnerská škola Univerzity obrany" na propagačních materiálech a marketingových projektech středních škol. Zároveň umožňuje nejlepším absolventům SOŠ účast na prezentaci vzdělávacích a výcvikových aktivit Univerzity obrany.

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

2009.2017
Den otevřených dveří a přijímací zkoušky na nečisto

Den otevřených dveří a přijímací zkoušky na nečisto

9.11. 2017 Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 13.00 hod 9. 12. 2017 Den otevřených dveří 10:00 – 14:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 11.00 hod 18. 1. 2018 Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 hod, přijímací zkoušky nanečisto od 13.00 hod