Profil absolventa

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola odpovídá požadavkům na vzdělávání Ministerstva školství , mláděže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra. Poskytujeme středoškolské odborné vzdělávání s maturitní zkouškou se zaměřením bezpečnostně právní oblasti, kybernetické bezpečnosti a sociálně právní. Připravujeme studenty k uplatnění na trhu práce v těchto oblastech: Policie ČR, obecní policie, justice, Armáda ČR, Vězeňská služba, soukromé bezpečnostní služby, úřady práce, katastrální úřady, realitní kanceláře a dalších orgánů státní správy a samosprávy (obce, kraje). Zbůsob, kvalita a individuální přístup, které poskytujeme jsou předpokladem pro další rozvoj a vzdělání žáka na vysokou školu.

 

Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (zaměření: Ochrana osob a majetku)

uplatnění:

 •  Policie ČR
 • obecní police
 • justiční stráž
 • vězeňské služby
 • Armáda ČR
 • soukromé bezpečnostní služby
 • a další orgány státní správy a samosprávy

Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (zaměření: Kybernetická bezpečnost)

Žáci se seznámí a naučí ovládat  a ochraňovat počítačové systémy, odhalovat případné kyber útoky, porozumí fungování bezpečnostních systémů, budou seznámeni s principy a možnostmi fungování dronů.

uplatnění:

 • Městská policie v Plzni
 • Policie ČR
 • pokračování v dalším studiu na FAV ZČU v Plzni

Obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (zaměření: Právní administrativa)

uplatnění:

 • úřady práce
 • katastrální úřady
 • realitní kanceláře
 • obecní a krajské úřady
 • justice
 • advokátní kanceláře
 • instituce Evropské unie
 • další soukromé subjekty v oblasti veřejné správy
Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0706.2018
Podzimní termín MZ 2018

Podzimní termín MZ 2018

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 2018 bude probíhat od 12. 6. - 25.6. 2018 u zástupkyně ředitele školy Mgr. Florianové. Termín je potřeba předem si domluvit na tel. čísle 722 903 619.