Školní kurzy

Adaptační kurz:

 • pro studenty 1. ročníku denního studia

 • uskutečňuje se v září ve školním středisku Malé Svatoňovice.

 • trvá 3 dny (1 den na příjezd a odjezd)

 • náplní kurzu jsou aktivity s budováním funkčního kolektivu a prevence sociálně-patologických jevů

Podrobné informace ke kurzu

 

Lyžařský výcvikový kurz:

 • pro studenty 1. ročníku denního studia

 • pro studenty 2. ročníku dálkového studia

 • uskutečňuje se v lednu nebo v únoru ve školním středisku Malé Svatoňovice.

 • trvá jeden týden (6 dní lyžování + 1 den příjezd-odjezd)

 • náplní kurzu je: sjezdové lyžování, pohyb v horách, lyžařská výstroj a výzbroj

Podrobné informace ke kurzu

Podrobné informace ke kurzu pro DS

 

Sportovně-branný kurz:

 • je určen pro studenty 2. ročníku

 • uskutečňuje se v září nebo v říjnu ve školním středisku Malé Svatoňovice.

 • trvá jeden týden (6 dní pobytu + 1 den příjezd-odjezd)

 • náplní kurzu je: zvýšení kondice, horská turistika, orientace v terénu, chování v mimořádných situacích

Podrobné informace ke kurzu

Podrobné informace ke kurzu pro DS

 

Horolezecký kurz:

 • je určen pro studenty 2. ročníku

 • uskutečňuje se v květnu nebo v červnu ve školním středisku Malé Svatoňovice.

 • trvá jeden týden (6 dní pobytu + 1 den příjezd-odjezd)

 • náplní kurzu je: horolezecká technika na umělé stěně, technika uzlování a technika práce s lanem, speleologická a záchranná techniky, výstup a sestup po laně

Podrobné informace ke kurzu

 

Střelecký kurz:

 • je určen pro studenty 3. ročníku

 • uskutečňuje se v květnu nebo v červnu v Malých Svatoňovicích

 • náplní kurzu je: sportovní a profesní střelecká technika

Podrobné informace ke kurzu

 

Turistický kurz:

Podrobné informace ke kurzu

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0706.2018
Podzimní termín MZ 2018

Podzimní termín MZ 2018

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 2018 bude probíhat od 12. 6. - 25.6. 2018 u zástupkyně ředitele školy Mgr. Florianové. Termín je potřeba předem si domluvit na tel. čísle 722 903 619.