Vyberte si školu, o kterou máte zájem
image description Mgr. Josef Krysta

Na počátku dnešních Bezpečnostně právních akademií stál záměr Josefa Krysty, olympijského reprezentanta a absoloventa Karlovy univerzity, založit soukromou školu bezpečnostně právního zaměření. V březnu roku 1992 byla Ministerstvu školství České a slovenské federativní republiky předložena ke schválení pedagogická dokumentace jednotlivých studijních oborů a v dubnu téhož roku byla škola oficiálně zapsána do rejstříku škol. S tímto pedagogickým záměrem vyjádřilo souhlas i Ministerstvo vnitra ČSFR. Výuka byla zahájena v září roku 1992.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku (SOŠ OOM) v prvních letech nabízela vzdělání v denním, večerním i pomaturitním studiu, později bylo přidáno ještě studium dálkové. Výuka byla zahájena v prostorách Středního odborného učiliště železničního na ulici Středulinského v Ostravě-Hrabůvce. Úpravou 1. a 5. patra nedalekého internátu železničního učiliště na ulici Moravské škola fungovala až do konce roku 2005, tedy téměř 12 let. Během uplynulých let založil Mgr. Josef Krysta další 4 školy stejného typu v Brně, Plzni, Malých Svatoňovicích a Karviné. V Karviné má škola již jiného majitele a ostatní změnily svůj název na Bezpečnostně právní akademie. Mimo nezadržitelného odborného rozvoje, kdy se školy staly velmi prestižní a zapsaly se i do historie, jak lze sledovat i v Muzeu policie ČR v Praze, od roku 2013 otevřel další Bezpečnostně právní akademii v Praze.

Naše škola má již 20-ti letou tradici. Působíme v 5 městech české republiky - Plzni, Praze, Brně, Ostravě, m.Svatoňovicích.

Absolvent naší školy Petr Králík byl vyznamenaný prezidentem Václavem Klausem za hrdinství při misi v Afganistánu. S nasazením života zachránil dva těžce zraněné britské vojáky.

Adresa:
Nade Mží 1
318 00 Plzeň - Skvrňany

tel./fax: 377 386 492
IČ: 25214144
e-mail: danuse.filipi@bp-akademie.cz
web: http://www.bezpecnostnepravniskola.cz

http://www.bpa-plzen.cz


Bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu: 483 379 02 87/0100
variabilní symbol = rodné číslo studenta


Jak se k nám dostanete:

Hlavní vlakové nádraží: Tramvají č. 2 směr Skvrňany, výstup na zastávce Přední Skvrňany. Po výstupu směr Křimice (přes přechod nahoru) cca po 200m po pravé straně nižší budova s modrými okny. Po vstupu do budovy se dejte po šipkách umístěnými na zemi. (failová = sekretariát)

Hlavní autobusové nádraží: Tramvají č. 2 směr Skvrňany, výstup na zastávce Přední Skvrňany. Po výstupu směr Křimice (přes přechod nahoru) cca po 200m po pravé straně nižší budova s modrými okny. Po vstupu do budovy se dejte po šipkách umístěnými na zemi. (fialová = sekretariát)

VIDEO O ŠKOLE - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU PLZEŇ, s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Plzeň - Bezpečnostně právní činnost

bezpečnostně právní činnost      bezpečnostně právní činnost

Bezpečnostně právní akademie Plzeň - Veřejnosprávní činnost

veřejnosprávní činnost

Bezpečnostně právní akademie Plzeň - Adaptační a branný kurz

Adaptační a branný kurz

Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany v Brně

Bezpečnostně právní akademie Plzeň - Návštěva Štrasburku

návštěva štrasburku

Bezpečnostně právní akademie Plzeň - Běh o pohár ředitele školy BPA

běh o pohár ředitele školy BPA

Studium

Studium

Denní studium

1) Bezpečnostně právní činnost

2) Veřejnosprávní činnost

Distanční studium

3) Bezpečnostní služba

Spolupracujeme s nejlepšími organizacemi a institucemi, aby Vaše děti měly reálné uplatnění po studiu

Poslední zprávy

0906.2016
Podzimní termín maturitní zkoušky

Podzimní termín maturitní zkoušky

Od 13.6. do 27.6. je možné přihlásit se u zástupkyně ředitele Mgr. Florianové k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Termín si dohodněte telefonicky na čísle 722 903 619.

1705.2016
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne 10. června od 11.00 h ve společenském sálu Alfa Plzeň (Americká 17, 1. patro). Těšíme se na Vaši účast! BPA Plzeň, s.r.o., střední škola

1305.2016
2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání Bezpečnostní služby kód: 68-42-L/51. Přihlášky budou přijímány do 30.6.2016.